Climaver A2 Deco

Climaver A2 Deco

W przypadku aranżacji nowoczesnych wnętrz, gdzie instalacja wentylacyjna jest celowo wyeksponowana, doskonałym zastosowaniem jest płyta Climaver A2 Deco.

Zastosowanie

Cechy indywidualne

Parametry techniczne

Certyfikaty i dopuszczenia

Sposób pakowania

Karta katalogowa

Zastosowanie

W przypadku aranżacji nowoczesnych wnętrz, gdzie instalacja wentylacyjna jest celowo wyeksponowana, doskonałym zastosowaniem jest płyta Climaver A2 Deco.


Płyty Climaver A2 Deco mają podobną budowę jak Climaver A2 Black. Mają taki sam rdzeń z włókna szklanego, taką samą powłokę wewnętrzną oraz takie same parametry. Innowacją jest zastosowanie jako powłoki zewnętrznej specjalnego laminatu, którego wierzchnia warstwa to mocna tkanina z włókna szklanego występująca w sześciu kolorach. Szeroka gama kolorów stwarza wiele możliwości zastosowań tych płyt do wykonania instalacji wentylacyjnych stanowiących niepowtarzalny wystrój wnętrz. Dla każdego rodzaju płyt dostępne są też taśmy montażowe w takim samym kolorze. Zewnętrzna powłoka płyt ma właściwości antystatyczne dzięki czemu nie dochodzi do osadzania się na niej kurzu. Jest też odpowiednio zaimpregnowana co zwiększa odporność na zabrudzenia.


Dotychczas chcąc otrzymać kolorowe przewody wentylacyjne pozostawało jedynie je pomalować, co jest bardzo pracochłonne, kosztowne i nigdy nie pozwala osiągnąć tak wspaniałego efektu. Należy też zwrócić uwagę, że malowanie przewodów może mieć negatywny wpływ na reakcję tych przewodów na ogień.Płyty Climaver A2 Deco są niepalne co pozwala na zastosowanie ich we wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Są też całkowicie odporne na korozję i mogą być stosowane w obiektach, w których panuje agresywne środowisko.


Ze względu na bardzo dobre własności tłumienia dźwięku stosowanie płyt Climaver A2 Deco jest szczególnie zalecane w obiektach o najwyższych wymaganiach akustycznych.

Cechy indywidualne
Rodzaj materiału Powłoka zewnętrzna Grubość Powłoka wewnętrzna Grubość
Climaver A2 Deco laminat aluminium plus kolorowa tkanina z włókna szklanego 210 μm czarna tkanina z włókna szklanego 160 μm

 

Rodzaj płyty Climaver A2 Deco
Wymiary płyt
Grubość 25 mm
Szerokość 1190 mm
Długość 3000 mm
Gęstość 85 kg/m3
Klasa sztywnościć R5
Reakcja na ogień; Euroklasa ogniowa
niepalna; A2-s1,d0

 

Gama barw:

Parametry techniczne
Rodzaj płyty Climaver A2 Deco
Parametry pracy
Max. temperatura 120oC
Min. temperatura -30oC
Max. ciśnienie 800 Pa
Max. podciśnienie -800 Pa
Max. prędkość powietrza 20 m/s
Klasa szczelności D
Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej 142 m2*h*Pa/mg
Max. wilgotność 98%

W celu wyznaczenia maksymalnej prędkości przepływu powietrza oraz maksymalnego ciśnienia zostały przeprowadzone testy zgodnie z normą PN EN 13403, gdzie przewody badane były z 2,5 raza większą prędkością oraz poddawane 2,5 raza większym ciśnieniom. W wyniku tych prób badane przewody nie wykazały żadnych śladów odkształceń, pęknięć, rozwarstwień czy erozji.

 

Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver Deco. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

 

Kondensacja pary wodnej

Poniższy wykres umożliwia okreslenie grubości warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbędnej w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej. Zaznaczony czerwoną linią przykład odnosi się do ekstremalnych warunków, jakie mogą panować w pomieszczeniach i do materiału izolacyjnego płyt Climaver. Minimalna grubość izolacji zapobiegająca kondensacji pary wodnej w tych warunkach to 20 mm. 25 mm izolacji płyt Climaver zapewnia uniknięcie kondensacji.

 

Właściwości tłumiące

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90 0,85
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku B

200 x 200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12
300 x 400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57
400 x 500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15
400 x 700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12
800 x 1000 1,09 2,59 3,16 3,76 4,08 4,08

 

- pochłanianie dźwięku na 1m przewodu
- współczynnik pochłaniania dźwięku
p - obwód przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m2)
L - długość przewodu (m)

*Powyższe dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005

 

Przewodnictwo cieplne

Temperatura  10oC  20oC 40oC  60oC
Przewodnictwo cieplne λ [W/m·K]  0,032  0,033  0,036  0,038

 

Certyfikaty i dopuszczenia

Atest higieniczny PZH

PL

Certyfikat AENOR

PL ES

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

PL ES

Deklaracja właściwości użytkowych

PL EN

AENOR ISO 9001

PL ES

AENOR ISO 14001

PL ES

IQNET – ISO 9001

PL EN

IQNET – ISO 14001

PL EN

EUCEB

PL EN

Deklaracja ponownego wykorzystania materiałów

PL ES EN

Deklaracja spójności i miejsca produkcji

PL ES EN

Deklaracja zawartości materiału z odzysku

PL ES EN

Karta charakterystyki

PL ES UK

 


ETA
PL EN

 

 

Sposób pakowania
Produkt Ilość m2 w kartonie Ilość sztuk w kartonie Waga kartonu Ilość m2 w palecie Ilość kartonów w palecie Waga palety
Climaver A2 Deco 24,99 m2 7 64 kg 149,94 m2 6 414 kg
Karta katalogowa

Karta katalogowa

PL

POWRÓT DO LISTY

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS