Wykonywanie przewodów prostych

Wykonywanie kształtek

Montaż przewodów wentylacyjnych

Wzmocnienia obwodowe

Materiały pomocnicze

Parametry materiałów pomocniczych

Wykonanie przewodów wentylacyjnych

Przewody w systemie Climaver mogą być wykonywane na placu budowy przy użyciu znikomej ilości narzędzi.

 

 

Wykonanie Przewodów Prostych

Do wykonania prostego przewodu potrzebujemy podstawowego Zestawu Narzędzi Climaver MM oraz Kątownika Climaver MM. Najpierw zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych materiałach instruktażowych rozmierzamy płytę pod odpowiedni przewód i wyznaczamy linie nacięć. Następnie odpowiednim narzędziem wykonujemy nacięcia w płycie (rowki) w miejscach zagięcia (1). Odcięte paski z płyty wyjmujemy z rowków i odkładamy na bok.

Jeżeli wykonujemy przewody wentylacyjne w Systemie Climaver Metal w rowki te wzdłuż linii zagięcia wkładamy profile Perfiver L (2). Tak przygotowaną płytę składamy (3) otrzymując pojedynczą sekcję przewodu (4). Ostatnim krokiem jest wykonanie solidnego i szczelnego wzdłużnego połączenia przewodu poprzez użycie odpowiedniego zszywacza i aluminiowej taśmy klejącej Climaver.

W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego, który oferujemy na płycie CD, oraz do zapoznania się z naszą broszurą przybliżającą szczegóły wykonania z płyt Climaver przewodów prostych i kształtek.

 

 

 

 

 

Narzędzia Climaver MM z uchwytami z plastiku do wykrawania płyt Climaver

 

 

 Narzędzie z kolorem czerwonym. 

Wykonuje cięcie "zamkowe" do składania ścianek 90o

  

 

 

Narzędzie z kolorem niebieskim.
Obrabia końcowe brzegi i pozostawia zakładkę dla zamknięcia przewodu.

 

 

 

Narzędzie koloru czarnego.
Obrabia brzegi niezbędne do połączeń poprzecznych.

 

Wykonywanie kształtek

Prawie każda kształtka (kolano, trojak, odsadzka) może być wykonana METODĄ PROSTEJ SEKCJI, to znaczy, że może powstać poprzez łatwe przekształcenie prostego odcinka przewodu. Poniżej pokazano sposób wykonania kształtki tą metodą na przykładzie Systemu Climaver Metal.

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie kolana metodą prostej sekcji

Stosowane kąty to: 22,5o i 90o (a). Odpowiednio rozmierzoną i wytrasowaną prostą sekcję przewodu rozcinamy (pod kątem prostym i skośnym) (b). Otrzymane w ten sposób części składamy odpowiednio ze sobą sklejając miejsca styku (c), stosując specjalny klej Climaver. Następnie aluminiową taśmą klejącą Climaver wzmacniamy i uszczelniamy wszystkie zewnętrzne połączenia kształtki (d).

Pokazany powyżej sposób rozcinania kształtek tj. za pomocą pilarki tarczowej zaopatrzonej w pochłaniacz pyłu jest zalecany jedynie dla Systemu Climaver Metal ze względu na profile Perfiver L. Jeżeli profile te nie występują, do rozcinania kształtek używamy narzędzi pochodzących z zestawu (z kolorem białym - kąt prosty; z kolorem żółtym - kąt 22,5o).

 

 

Zewnętrzne powłoki płyt Climaver mają nadrukowaną specjalna siatkę, której linie znacznie ułatwiają rozcinanie przewodów wentylacyjnych pod odpowiednimi kątami.

 

Montaż przewodów wentylacyjnych

Poprzeczne łączenia między elementami. Krawędzie "na zakładkę"

Fabrycznie wyprofilowane męskie i żeńskie krawędzie płyt umożliwiają wykonanie solidnych i szczelnych poprzecznych połączeń "na zakładkę" pomiędzy poszczególnymi sekcjami. W przypadku konieczności wykonania krótszej sekcji przewodu niż standardowa, możliwe jest samodzielne wykonanie krawędzi męskiej lub żeńskiej przy użyciu narzędzi z zestawu.

 

 

Wyjątkowe krawędzie płyt Climaver "na zakładkę" pozwalają na łatwe i szybkie zarówno wykonanie przewodów jak i ich montaż. Większa gęstość włókien szklanych w krawędziach płyt podwyższa jakość połączeń. Na powyższym rysunku strzałka pokazuje prawidłowy kierunek przepływu powietrza.

 

Średnie zużycie materiałów pomocniczych

Na 100 m2 płyty CLIMAVER przypada średnio:

  • 5 rolek taśmy aluminiowej,
  • 1 paczka zszywek,
  • 2 butelki kleju

 

Odległości między podparciami
Wartości obliczono w oparciu o obowiązujące standardy dotyczące przewodów powietrznych niemetalicznych:

Maksymalny wewnętrzny wymiar (mm)

Maksymalna odległość (m)

a < 900 2.4
900 < a < 1.500 1.8
a > 1.500 1.2

Do podparć stosować należy profili z blachy w kształcie o wymarach 25x50x25 mm.

Wzmocnienia obwodowe

Wysoka sztywność płyt Climaver pozwala na wykonanie długich odcinków przewodów bez wzmocnień. Jednak przy wyższych ciśnieniach i większych przekrojach kanałów konieczne jest zastosowanie wzmocnień.

 

Pozycja wzmocnień przy połączeniach poprzecznych 

 

NADCIŚNIENIE

 

PODCIŚNIENIE

 

 

 

 

Do wykonania przewodów w systemie CLIMAVER oprócz płyt potrzebujemy również kilku materiałów pomocniczych:


Zszywki

Zszywki służą do łączenia ze sobą dwóch powłok paroizolacyjnych płyt pomagając w ten sposób we wstępnym uformowaniu przewodów.

Zszywki aplikowane są przy pomocy specjalnej zszywarki.


Taśma aluminiowa

Specjalna samoprzylepna taśma aluminiowa o grubości 50 µm służy do zewnętrznego uszczelniania oraz łączenia poszczególnych sekcji przewodów.

Dzięki odpowiednim parametrom stosowanej taśmy możliwe jest uzyskanie wysokiej szczelności przewodów.

Gwarancją jakości taśmy jest znajdujący się na niej nadruk ze znakiem towarowym CLIMAVER lub UL 181 A-P.


Taśma aluminiowa zgrzewalna Termo

Do łączenia przewodów Climaver stosuje się również aluminiową tasme zgrzewalną. Taśma ta doskonale przywiera nawet w trudnych warunkach, gdy powierzchnie klejone są zakurzone lub zawilgocone.
Do aplikacji taśmy aluminiowej zgrzewalnej służy specjalne żelazko.


Klej CLIMAVER

Klej CLIMAVER jest specjalnym klejem akrylowym do płyt z wełny mineralnej szklanej stosowanym do sklejania części przewodów przy wykonywaniu kształtek, nadając im większą wytrzymałość. Proste odcinki przewodów wykonuje się bez użycia klejuPoprzez zastosowanie profili aluminiowych Perfiver otrzymujemy SYSTEM CLIMAVER METAL


Profile PERFIVER®

Tłoczone aluminiowe profile w dwóch rodzajach:


PERFIVER H:

Służą do obrabiania wszelkich brzegów płyt Climaver w przypadku różnych połączeń z metalowymi elementami instalacji (urządzeń klimatyzacyjnych, kratek, dyfuzorów, przepustnic, klap przeciwpożarowych, otworów rewizyjnych itp.).


PERFIVER L:

Profil ten wzmacnia i uszczelnia wzdłużne wewnętrzne krawędzie przewodów oraz podwyższa odporność przewodów na czyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie.


Stosowanie profili Perfiver L jest zalecane wówczas, gdy:

  • w przewodach bedzie panowało ciśnienie wyższe niż 500 Pa lub podciśnienie nizsze niż -500 Pa.
  • konieczne będzie częstsze czyszczenie przewodów niż podaje norma PN-EN 13403

Zgodnie z normą PN-EN 13403 przewody powinny wytrzymać 20 pełnych cykli czyszczenia (raz do roku przez okres 20 lat). Przewody wykonane z płyt Climaver A2 Black, Climaver A2 Plus i Climaver B Plus bez profili Perfiver L spełniają te wymogi normy. Jeżeli przewody instalowane są np. w obiektach szpitalnych lub produkcyjnych branży spożywczej, gdzie wymagane jest częstsze czyszczenie niż raz do roku, wówczas należy zastosować profile Perfiver L.


Profile L instaluje się na sucho, bez użycia kleju. Odpowiedni kształt umożliwia szczelny montaż profili w krawędziach przewodu.


Poniżej pokazano sposób montażu profili Perfiver L:

Cechy indywidualne

Produkt Grubość Długość Szerokość
Profil Perfiver L  1,155 m
Profil Perfiver H  2 m
Taśma aluminiowa Climaver  50 μm  50 m  63 mm
Taśma aluminiowa Climaver Termo 30 μm + zbrojenie 106 m 76 mm
Taśma Climaver Deco 180 μm 50 m 63 mm
Klej Climaver butelka = 750 ml
Zszywki Stanley STCR 5019 paczka = 4000 sztuk

 

Transport

Produkt Ilość w kartonie Ilość sztuk w kartonie Waga kartonu
Profil Perfiver L 92,4 m 80 profili 14,60 kg
Profil Perfiver H 40 m 20 profili 10,60 kg
Taśma aluminiowa Climaver 600 m 12 rolek 8,80 kg
Taśma aluminiowa  Termo 1692 m 16 rolek 16,60 kg
Taśma Climaver Deco 660 m 12 rolek 18 kg
Klej Climaver 4,5 litra 6 butelek 5 kg
Zszywki Stanley STCR 5019 100,000 sztuk 20 paczek 18 kg

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS