UWAGA!
PROSIMY SPRAWDZAĆ TOWAR PRZY ODBIORZE!

Przesyłki z widocznymi uszkodzeniami (uszkodzenia opakowania) prosimy nie odbierać i spisywać raport uszkodzeń, który posiada kurier. Jeżeli taka przesyłka zostanie odebrana, to znaczy, że Państwu nie przeszkadza jej stan, wiec reklamacja nie może być uznana.
Jeżeli Państwo odebrali przesyłkę, która nie miała widocznych uszkodzeń, ale po rozpakowaniu paczek, zauważyliście, że towar jest uszkodzony, to prosimy spisać protokół uszkodzenia u kuriera, a później złożyć reklamację do BH-RES.

1. Termin na złożenie reklamacji wynosi 5 dni od dnia odbioru przesyłki.

2. W razie potrzeby zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny:

FORMULARZ REKLAMACYJNY – do pobrania

3. Treść zgłoszenia powinna w szczególności zawierać:

a. dane klienta (firma, adres siedziby) oraz dane osoby kontaktowej (e-mail, telefon),
b. uzasadnienie zgłoszenia wraz ze wskazaniem okoliczności powstania uszkodzenia lub braku,
c. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania klienta.

4. Do zgłoszenia powinny być załączone zdjęcia uszkodzonego towaru. Zdjęcia powinny być wysokiej jakości, żeby było wyraźnie widać uszkodzenia.

5. Wypełniony formularz należy przesłać, wraz z pozostałymi dokumentami, na adres:

6. Po przyjęciu zgłoszenia od klienta, w przypadku niekompletnej dokumentacji, BH-RES powiadomi o konieczności uzupełnienia brakujących informacji i dostarczenia ich w terminie 2 dni, wówczas sprawa zostanie przekazana do reklamacji.

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS