Samonośny system kanałów Climaver

Poznaj system Climaver – samonośne kanały do lekkich i zrównoważonych systemów HVAC, wykonane z płyt z wełny mineralnej szklanej. Zobacz jak w prosty i szybki sposób wykonać kanały i kształtki wentylacyjne w technologii Climaver przy użyciu specjalnych narzędzi dedykowanych dla tego systemu.


01. Wprowadzenie

Prezentujemy „metodę prostej sekcji” wykorzystywaną do budowy elementów systemu rozprowadzania powietrza w oparciu o zastosowanie płyt Climaver.


02. Odcinek prosty

Jest to element najłatwiejszy i najszybszy w wykonaniu oraz jest podstawowym elementem przy wykonywaniu kształtek w oparciu o „metodę prostej sekcji”.


03. Połączenie poprzeczne

Połączenia poprzeczne kanałów z płyt Climaver są wyjątkowo szczelne. Jeśli kanały zostały wykonane i połączone prawidłowo to nie występują żadne nieszczelności.


04. MTR – Metoda Prostej Sekcji

„Metoda sekcji prostej” jest podstawową metodą do tworzenia kształtek. Wykorzystanie odcinków prostych pozwala na oszczędność materiału i skutkuje lepszym funkcjonowaniem systemu kanałów podczas eksploatacji.


05. Kolano

Kolano jest elementem który zmienia kierunek przepływu strumienia powietrza, bez jego rozdzielania. W celu zbudowania kolana na jednej ze ścian prostego odcinka należy, przy wykorzystaniu linii prowadzących, zaznaczyć kąt 22,5 stopni, a następnie nakreślić linię. Taką samą linię należy narysować na przeciwległej ścianie przewodu i połączyć je prostopadłymi do krawędzi liniami nakreślonymi na dwóch pozostałych ścianach.


06. Odsadzka

Jest to element powodujący odchylenie kierunku przepływu, który służy do omijania przeszkód. Odsadzka zachowuje stały przekrój na całej długości, a jej wykonanie jest bardzo podobne do wykonania kolana, z tym, że linie prowadzone pod kątem 22,5 stopnia do krawędzi odcinka są równoległe do siebie.


07. Trojak typu Y

Trojak typu „Y” jest to element, który rozdziela główny strumień powietrza i zmienia kierunki obu rozwidlonych strumieni. Wykonywany jest za pomocą dwóch kolan o wymiarach odpowiednio „x” i „y”.


08. Trojak typu R

Trojak typu R wykonuje się przy użyciu odcinka prostego i kolana o wymiarach odpowiednio „x” i „y”.


09. Czwórnik I

Rozgałęzienie, które powoduje rozdzielenie głównego strumienia powietrza na trzy mniejsze, zmieniając jednocześnie kierunek dwóch strumieni nazywamy czwórnikiem. Należy wspomnieć, że zapewnić dla zapewnienia prawidłowego rozprowadzenia powietrza przekroje poszczególnych gałęzi należy odpowiednio dobrać na etapie projektowania.


10. Czwórnik II

Czwórnik jest elementem, który rozdziela cyrkulujący strumień powietrza na trzy. Wykonuje się go z odcinka prostego „z” oraz dwóch kolan „x” i „y”. Pierwszym krokiem jest zsumowanie wymiarów zewnętrznych wszystkich trzech odcinków, a od wyniku należy odjąć wymiar zewnętrzny kanału głównego, który chcemy podłączyć.


11. Odejście - but

Tego typu połączenie będzie użyteczne przy podłączaniu anemostatów, kratek lub innych elementów. Można je uzyskać w szybki i prosty sposób. W tym przypadku odgałęzienie ma mniejszą wysokość niż kanał główny.


12. Redukcja I

Redukcjami nazywamy kształtki powodujące zmianę przekroju przewodu. Służą one do dopasowania wielkości strumienia powietrza do właściwości instalacji. Są to jedyne elementy wykonywane z płyt Climaver metodą „panelową”.


13. Redukcja II

Redukcja taka wykonywana jest w oparciu o płytę Climaver. W tym przypadku chcemy zredukować kanał o wymiarach „a” i „b” do wymiarów „c” i „b”. Zawsze, jeśli to możliwe, należy rozpocząć wytyczanie od panelu z którego powstaną ściany złożone w kształt „U”. Posłuży on potem do wytyczania elementu zwanego panelem.


14. Perfiver H - kołnierz

Podejście centrali wentylacyjnej do kanałów jest jednym z bardziej krytycznych punktów instalacji, zarówno ze względu na maksymalną ilość powietrza w tym miejscu, jak i na ograniczoną powierzchnię pozostałą do pracy. Istnieje wiele metod łączenia kanału głównego z centralą wentylacyjną, ale zawsze należy zastosować profile Perfiver „h”, wkręty do mocowania oraz taśmę Climaver.


15. Montaż kratek i anemostatów

Na początku wykonujemy ramkę z profilu „u”, którą umieszczamy w suficie podwieszanym. Na tak zamontowaną ramkę nakładamy puszkę, o wymiarach odpowiadających otworowi, do którego zostanie przyłączona.

 

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS