Płyty z wełny mineralnej szklanej

Rozwój nowych technik wykonywania przewodów powietrznych był zawsze ukierunkowany na zaspokojenie coraz większych wymagań co do jakości dostarczanego powietrza, oszczędności energii i sprawności instalacji. W wyniku długoletnich prac badawczych, mających na celu stworzenie jak najdoskonalszych systemów przesyłu powietrza, powstały systemy CLIMAVER, które wykonuje się w oparciu o zastosowanie płyt CLIMAVER.

       

Płyty CLIMAVER są sztywnymi płytami wykonanymi z gęsto sprasowanych włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną, pokrytymi od strony zewnętrznej wzmocnioną folią aluminiową stanowiącą barierę powietrzną i posiadającymi różnorodne powłoki od strony przepływającego strumienia powietrza.
   
Płyty służą do wykonywania gotowych, izolowanych termicznie i akustycznie przewodów, o przekroju prostokątnym, przeznaczonych do przesyłu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz powietrznych instalacjach grzewczych.

Płyty posiadają krawędzie fabrycznie uformowane w męskie i żeńskie pióro, co pozwala w szybki i prosty sposób uzyskać silne i szczelne poprzeczne łączenie przewodów. 

 

Płyty CLIMAVER zostały zaprojektowane w celu umożliwienia wykonywania nawiewnych i wywiewnych przewodów tranportujących powietrze o maksymalnej temperaturze roboczej 120 °C, z maksymalną prędkością 20 m/s i przy maksymalnym wewnętrznym ciśnieniu statycznym 800 Pa.

Ze względu na bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięku stosowanie systemów Climaver jest szczególnie zalecane w budynkach o najwyższych wymaganiach akustycznych takich jak studia nagrań, studia telewizyjne i radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, sale konferencyjne, wykładowe, jak również biura, sale szpitalne, budynki mieszkalne itp. 

 

Dzięki odpornym na korozję powłokom aluminiowym płyty Climaver znajdują zastosowanie w obiektach takich jak baseny kąpielowe, obiekty spa lub różne obiekty produkcji spożywczej.

W budynkach, w których wymagane jest czyszczenie przewodów częściej niż raz w roku, powinny być stosowane przewody w Systemie Climaver Metal.

Przewody wykonane w systemie Climaver są wyjątkowo lekkie (2,5 ÷ 3,3 kg/m2) – około 4 razy lżejsze od przewodów blaszanych. Pozwala to na zastosowanie tych systemów w budynkach, w których mamy do czynienia z ograniczaniem obciążeń konstrukcyjnych, zwłaszcza w przypadku adaptacji starych budynków lub przy budowie hal wielkokubaturowych. 

Ograniczenia stosowania

Przewody w systemie Climaver nie powinny być stosowane w warunkach, w których przekroczone zostały dopuszczalne parametry przesyłanego powietrza (temperatura, ciśnienie, prędkość przepływu).

Płyta CLIMAVER nie może być stosowana w warunkach, w których nie można zapobiec uszkodzeniu powierzchni płyty w trakcie eksploatacji systemu, np. w niskich garażach bez zabudowy.

Przewody wykonane z płyt Climaver nie nadają się do odprowadzania gazów spalinowych i przesyłu ciał stałych lub cieczy czy jakichkolwiek gazów żrących.

Większość przewodów z płyt Climaver prowadzonych na zewnątrz budynku wymaga doizolowania i zabezpieczenia płaszczem z blachy. Jedynie przewody systemu Climaver Star nie wymagają takiego zabezpieczenia.

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS