W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, firma BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych i/lub marketingowych drogą mailową jak i telefoniczną. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Jeżeli preferują Państwo formę papierową, zamiast wypełnienia elektronicznie poniższego formularza, poniżej proszę pobrać plik .pdf ze zgodami i oświadczeniem, wypełnić, a następnie przesłać nam go listownie na adres naszej firmy (dane teleadresowe znajdują się w dziale Dane kontaktowe) lub wysłać nam skan na adres e-mail:


Uwaga! Jeżeli wypełniają Państwo formularz jako osoba prywatna, w polu "Firma" prosimy wpisać: Osoba prywatna
Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Torowa 3, w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i poczty elektronicznej.
Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na umieszczenie w bazie danych i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Torowa 3, w celu otrzymywania informacji marketingowych, tj. przesyłania newsletterów, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
*Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i jestem świadom, iż mam prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia danej zgody w dowolnym momencie.

*
- pola wymagane


Informujemy, że Administratorem danych jest firma BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Torowa 3. Dana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres spod adresu, którego zgoda dotyczy. Modyfikacja danych osobowych również odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
 

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS