Climaver Neto, Climaver APTA

Climaver Neto, Climaver APTA

Płyty Climaver Neto oraz Climaver APTA przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Zastosowanie

Cechy indywidualne

Parametry techniczne

Certyfikaty i dopuszczenia

Sposób pakowania

Karta katalogowa

Zastosowanie

Płyty Climaver Neto oraz Climaver APTA przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Najczęściej stosowane są do wykonywania instalacji ogrzewania nadmuchowego w domach jednorodzinnych.

Ze względu na bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięku stosowanie systemów Climaver jest szczególnie zalecane w budynkach o najwyższych wymaganiach akustycznych.

Cechy indywidualne
Rodzaj materiału powłoka zewnętrzna grubość powłoka wewnętrzna grubość
Climaver Neto,
Climaver APTA
folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego oraz wzmocniona warstwą papieru impregnowanego Kraft

folia al. - 70 μm

papier - 130 μm

czarna tkanina z włókna szklanego 160 μm

 

Rodzaj płyty Climaver Neto Climaver APTA
Wymiary płyt  
Grubość
25 mm
40 mm
Szerokość 1190 mm 1210 mm
Długość 3000 mm 3000 mm
Gęstość 85 kg/m3 65 kg/m3
Klasa sztywności
R5 R5
Reakcja na ogień; Euroklasa ogniowa
Strona wew.: A2-s1,d0, Strona zew.: B-s1,d0 Strona wew.: A2-s1,d0, Strona zew.: B-s1,d0

 

Parametry techniczne
Rodzaj płyty Climaver Neto, Climaver APTA
Parametry pracy     
Max. temperatura 100oC
Min. temperatura -30oC
Max. ciśnienie 800 Pa
Max. podciśnienie -800 Pa
Max. prędkość powietrza 20 m/s
Klasa szczelności D
Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej 141 m2*h*Pa/mg
Max. wilgotność 98%

W celu wyznaczenia maksymalnej prędkości przepływu powietrza oraz maksymalnego ciśnienia zostały przeprowadzone testy zgodnie z normą PN EN 13403, gdzie przewody badane były z 2,5 raza większą prędkością oraz poddawane 2,5 raza większym ciśnieniom. W wyniku tych prób badane przewody nie wykazały żadnych śladów odkształceń, pęknięć, rozwarstwień czy erozji.

 

Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver Neto i Climaver APTA. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

 

Kondensacja pary wodnej

Poniższy wykres umożliwia okreslenie grubości warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbędnej w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej. Zaznaczony czerwoną linią przykład odnosi się do ekstremalnych warunków, jakie mogą panować w pomieszczeniach i do materiału izolacyjnego płyt Climaver. Minimalna grubość izolacji zapobiegająca kondensacji pary wodnej w tych warunkach to 20 mm. 25 mm izolacji płyt Climaver zapewnia uniknięcie kondensacji.

 

Właściwości tłumiące dla Climaver Neto

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90 0,85
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku B

200 x 200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12
300 x 400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57
400 x 500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15
400 x 700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12
800 x 1000 1,09 2,59 3,16 3,76 4,08 4,08

 

Właściwości tłumiące dla Climaver APTA

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00 0,90
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku A

200 x 200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00
300 x 400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25
400 x 500 2,62 5,74 7,53 7,53 8,15 9,45
400 x 700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25
800 x 1000 1,31 2,87 3,76 3,76 4,08 4,73

 

- pochłanianie dźwięku na 1m przewodu
- współczynnik pochłaniania dźwięku
p - obwód przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m2)
L - długość przewodu (m)

*Powyższe dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005

 

Przewodnictwo cieplne dla Climaver Neto

Temperatura  10oC  20oC 40oC  60oC
Przewodnictwo cieplne λ [W/m·K]  0,032  0,033  0,036  0,038

 

Przewodnictwo cieplne dla Climaver APTA

Temperatura  10oC  20oC 40oC  60oC
Przewodnictwo cieplne λ [W/m·K]  0,032  0,033  0,036  0,039

 

Certyfikaty i dopuszczenia

Atest higieniczny PZH

PL

Certyfikat AENOR – Climaver Neto

PL ES

Certyfikat AENOR – Climaver APTA

PL ES

Certyfikat stałości właściwości użytkowych – Climaver Neto

PL ES

Certyfikat stałości właściwości użytkowych – Climaver APTA

PL ES

Deklaracja właściwości użytkowych – Climaver Neto

PL ES EN

Deklaracja właściwości użytkowych – Climaver APTA

PL ES EN

AENOR ISO 9001

PL ES

AENOR ISO 14001

PL ES

 

IQNET – ISO 9001

PL EN

IQNET – ISO 14001

PL EN

EUCEB

PL EN

Deklaracja ponownego wykorzystania materiałów

PL ES EN

Deklaracja spójności i miejsca produkcji

PL ES EN

Deklaracja zawartości materiału z odzysku

PL ES EN

Karta charakterystyki

PL ES UK

   

 

Sposób pakowania
Produkt Ilość m2 w kartonie Ilość sztuk w kartonie Waga kartonu Ilość m2 w palecie Ilość kartonów w palecie Waga palety
Climaver Neto 24,99 m2 7 61 kg
299,88 m2 12 762 kg
Climaver APTA 18,15 m2 5 60 kg
199,65 m2 11 690 kg

Karta katalogowa

Karta katalogowa – Climaver Neto

PL

 

Karta katalogowa – Climaver APTA

PL

POWRÓT DO LISTY

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS