Climaver A2 Black 25, 40

Climaver A2 Black 25, 40

Płyty Climaver A2 Black przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Zastosowanie

Cechy indywidualne

Parametry techniczne

Certyfikaty i dopuszczenia

Sposób pakowania

Karta katalogowa

Zastosowanie

Płyty Climaver A2 Black przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz w budynkach przemysłowych, w tym branży spożywczej.

 

Ze względu na bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięku stosowanie systemów Climaver jest szczególnie zalecane w budynkach o najwyższych wymaganiach akustycznych takich jak studia nagrań, studia telewizyjne i radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, sale konferencyjne, wykładowe, jak również biura, sale szpitalne, budynki mieszkalne itp.

Cechy indywidualne
Rodzaj materiału powłoka zewnętrzna grubość powłoka wewnętrzna grubość
Climaver A2 Black 25, 40 mm folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego oraz wzmocniona warstwą papieru impregnowanego Kraft

folia al. - 70 μm

papier - 130 μm

czarna tkanina z włókna szklanego 160 μm

 

Rodzaj płyty Climaver A2 Black 25 mm Climaver A2 Black 40 mm
Wymiary płyt  
Grubość
25 mm
40 mm
Szerokość 1190 mm 1210 mm
Długość 3000 mm 3000 mm
Gęstość 85 kg/m3 65 kg/m3
Klasa sztywności
R5 R5
Reakcja na ogień; Euroklasa ogniowa
niepalna; A2-s1,d0 niepalna; A2-s1,d0

 

Parametry techniczne
Rodzaj płyty Climaver A2 Black 25, 40 mm
Parametry pracy     
Max. temperatura 120oC
Min. temperatura -30oC
Max. ciśnienie 800 Pa
Max. podciśnienie -800 Pa
Max. prędkość powietrza 20 m/s
Klasa szczelności D
Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej 141 m2*h*Pa/mg
Max. wilgotność 98%

W celu wyznaczenia maksymalnej prędkości przepływu powietrza oraz maksymalnego ciśnienia zostały przeprowadzone testy zgodnie z normą PN EN 13403, gdzie przewody badane były z 2,5 raza większą prędkością oraz poddawane 2,5 raza większym ciśnieniom. W wyniku tych prób badane przewody nie wykazały żadnych śladów odkształceń, pęknięć, rozwarstwień czy erozji.

 

Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver A2 Black. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.  

 

Kondensacja pary wodnej

Poniższy wykres umożliwia okreslenie grubości warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbędnej w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej. Zaznaczony czerwoną linią przykład odnosi się do ekstremalnych warunków, jakie mogą panować w pomieszczeniach i do materiału izolacyjnego płyt Climaver. Minimalna grubość izolacji zapobiegająca kondensacji pary wodnej w tych warunkach to 20 mm. 25 mm izolacji płyt Climaver zapewnia uniknięcie kondensacji.

 

Właściwości tłumiące dla Climaver A2 Black 25 mm

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90 0,85
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku B

200 x 200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12
300 x 400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57
400 x 500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15
400 x 700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12
800 x 1000 1,09 2,59 3,16 3,76 4,08 4,08

 

Właściwości tłumiące dla Climaver A2 Black 40 mm

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00 0,90
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku A

200 x 200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00
300 x 400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25
400 x 500 2,62 5,74 7,53 7,53 8,15 9,45
400 x 700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25
800 x 1000 1,31 2,87 3,76 3,76 4,08 4,73

 

- pochłanianie dźwięku na 1m przewodu
- współczynnik pochłaniania dźwięku
p - obwód przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m2)
L - długość przewodu (m)

*Powyższe dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005

 

Przewodnictwo cieplne dla Climaver A2 Black 25 mm

Temperatura  10oC  20oC 40oC  60oC
Przewodnictwo cieplne λ [W/m·K]  0,032  0,033  0,036  0,038

 

Przewodnictwo cieplne dla Climaver A2 Black 40 mm

Temperatura  10oC  20oC 40oC  60oC
Przewodnictwo cieplne λ [W/m·K]  0,032  0,033  0,036  0,039

 

Certyfikaty i dopuszczenia

Atest higieniczny PZH

PL

Certyfikat AENOR  
Climaver A2 Black 25 mm

PL ES

Certyfikat AENOR  
Climaver A2 Black 40 mm

PL ES

Certyfikat stałości właściwości użytkowych  
Climaver A2 Black 25 mm

PL ES

Certyfikat stałości właściwości użytkowych  
Climaver A2 Black 40 mm

PL ES

Deklaracja właściwości użytkowych  
Climaver A2 Black 25 mm

PL ES UK

Deklaracja właściwości użytkowych  
Climaver A2 Black 40 mm

PL ES UK

Karta charakterystyki

PL ES UK

AENOR ISO 9001

PL ES

AENOR ISO 14001

PL ES

IQNET – ISO 9001

PL EN

IQNET – ISO 14001

PL EN

EUCEB

PL EN

Deklaracja ponownego wykorzystania materiałów

PL ES EN

Deklaracja spójności i miejsca produkcji

PL ES EN

Deklaracja zawartości materiału z odzysku

PL ES EN

   

 

Sposób pakowania
Produkt Ilość m2 w kartonie Ilość sztuk w kartonie Waga kartonu Ilość m2 w palecie Ilość kartonów w palecie Waga palety
Climaver A2 Black 25 mm 21,42 m2 6 56 kg
299,88 14
814 kg
Climaver A2 Black 40 mm 18,15 m2 5 60 kg
199,65 11 690 kg

Karta katalogowa

Karta katalogowa
PL

POWRÓT DO LISTY

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS