Płyty Climaver A2 Black oraz Climaver A2 Plus przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz w budynkach przemysłowych, w tym branży spożywczej.

Płyty Climaver B Black i Climaver B Plus przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach przemysłowych, na przykład w halach magazynowych oraz fabrycznych, w tym branży spożywczej.

Ze względu na bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięku w wentylacji stosowanie systemów Climaver jest szczególnie zalecane w budynkach o najwyższych wymaganiach akustycznych takich jak studia nagrań, studia telewizyjne i radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, jak również biura, budynki mieszkalne itp.

 

 

W budynkach, w których wymagane jest częste czyszczenie przewodów, takich jak na przykład obiekty szpitalne, czy produkcyjne branży spożywczej powinny być stosowane przewody w Systemie Climaver Metal.

Przewody wykonane w systemie Climaver są wyjątkowo lekkie (1,9 ÷ 2,5 kg/m2) - od 4 do 5 razy lżejsze od przewodów blaszanych. Pozwala to na zastosowanie tych systemów wentylacji w budynkach, w których mamy do czynienia z ograniczaniem obciążeń konstrukcyjnych, zwłaszcza w przypadku adaptacji starych budynków lub przy budowie hal wielkokubaturowych.

 

Ograniczenia stosowania:

Przewody wykonane w systemach wentylacji Climaver nie powinny być stosowane w warunkach, w których przekroczone zostały dopuszczalne parametry przesyłanego powietrza (temperatura, ciśnienie, prędkość przepływu). Płyta CLIMAVER nie może być stosowana w warunkach, w których nie można zapobiec uszkodzeniu powierzchni płyty w trakcie eksploatacji systemu.

Przewody wykonane z płyt Climaver nie nadają się do odprowadzania gazów spalinowych i przesyłu ciał stałych lub cieczy czy jakichkolwiek gazów żrących. Przewody wystawione na działanie czynników atmosferycznych powinny być zabezpieczone i wzmocnione zgodnie z obowiązującymi standardami. Stosując przewody jako pionowe ciągi wentylacyjne, przy różnicy wysokości większej niż dwie kondygnacje, należy wykonać odpowiednie wzmocnienia i zamocowania (szczegóły są opisane w instrukcji).

Przewody nie mogą być instalowane w bezpośredniej bliskości wysokotemperaturowych nagrzewnic.

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS