Climaver B Plus

Climaver B Plus

Płyty Climaver B Plus przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Zastosowanie

Cechy indywidualne

Parametry techniczne

Certyfikaty i dopuszczenia

Sposób pakowania

Karta katalogowa

Zastosowanie

Płyty Climaver B Plus przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach przemysłowych, na przykład w halach magazynowych oraz fabrycznych, w tym branży spożywczej.

Ze względu na zbliżone opory przepływu powietrza w stosunku do blachy, w przypadku zamiany blachy na płytę Climaver A2 Plus nie są wymagane obliczenia hydrauliczne.

Cechy indywidualne
Rodzaj materiału Powłoka zewnętrzna Grubość Powłoka wewnętrzna Grubość
Climaver B Plus folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego oraz wzmocniona warstwą papieru impregnowanego Kraft

folia al. - 70 μm

papier - 130 μm

gładka folia aluminiowa wzmocniona warstwą papieru impregnowanego Kraft

folia al. - 70 μm

papier - 60 μm

  

 

Rodzaj płyty Climaver B Plus
Wymiary płyt
Grubość 25 mm
Szerokość 1190 mm
Długość 3000 mm
Gęstość 72 kg/m3
Klasa sztywnościć R5
Reakcja na ogień; Euroklasa ogniowa
niezapalna i nierozprzestrzeniająca ognia; B-s1,d0

 

Parametry techniczne
Rodzaj płyty Climaver B Plus
Parametry pracy     
Max. temperatura 100oC
Min. temperatura -30oC
Max. ciśnienie 800 Pa
Max. podciśnienie -800 Pa
Max. prędkość powietrza 20 m/s
Klasa szczelności D
Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej 141 m2*h*Pa/mg
Max. wilgotność

98%

W celu wyznaczenia maksymalnej prędkości przepływu powietrza oraz maksymalnego ciśnienia zostały przeprowadzone testy zgodnie z normą PN EN 13403, gdzie przewody badane były z 2,5 raza większą prędkością oraz poddawane 2,5 raza większym ciśnieniom. W wyniku tych prób badane przewody nie wykazały żadnych śladów odkształceń, pęknięć, rozwarstwień czy erozji.
 

Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver B Plus. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

 

Kondensacja pary wodnej

Poniższy wykres umożliwia okreslenie grubości warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbędnej w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej. Zaznaczony czerwoną linią przykład odnosi się do ekstremalnych warunków, jakie mogą panować w pomieszczeniach i do materiału izolacyjnego płyt Climaver. Minimalna grubość izolacji zapobiegająca kondensacji pary wodnej w tych warunkach to 20 mm. 25 mm izolacji płyt Climaver zapewnia uniknięcie kondensacji.

 

Właściwości tłumiące

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,20 0,20 0,20 0,60 0,50 0,40 0,30(MH)
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku D

200 x 200 2,21 2,21 2,21 10,27 7,96 5,82
300 x 400 1,29 1,29 1,29 5,99 4,64 3,40
400 x 500 0,99 0,99 0,99 4,62 3,58 2,62
400 x 700 0,87 0,87 0,87 4,04 3,13 2,29
800 x 1000 0,50 0,50 0,50 2,31 1,79 1,31

 

- pochłanianie dźwięku na 1m przewodu
- współczynnik pochłaniania dźwięku
p - obwód przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m2)
L - długość przewodu (m)

*Powyższe dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005

 

Przewodnictwo cieplne

Temperatura  10oC  20oC 40oC  60oC
Przewodnictwo cieplne λ [W/m·K]  0,032  0,033  0,036  0,038

 

Certyfikaty i dopuszczenia

Atest higieniczny PZH HK/B/1053/01/2015

PL

Certyfikat AENOR

PL ES

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

PL ES

Deklaracja właściwości użytkowych

PL ES EN

AENOR ISO 9001

PL ES

AENOR ISO 14001

PL ES

IQNET – ISO 9001

PL EN

IQNET – ISO 14001

PL EN

EUCEB

PL EN

Deklaracja ponownego wykorzystania materiałów

PL ES EN

Deklaracja spójności i miejsca produkcji

PL ES EN

Deklaracja zawartości materiału z odzysku

PL ES EN

Karta charakterystyki

PL ES UK

   

 

Sposób pakowania
Produkt Ilość m2 w kartonie Ilość sztuk w kartonie Waga kartonu Ilość m2 w palecie Ilość kartonów w palecie Waga palety
Climaver B Plus 24,99 m2 7 59 kg 299,88 m2 12 738 kg

 

Karta katalogowa

Karta katalogowa

PL

POWRÓT DO LISTY

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS