wykonywanie przewodów

Wykonanie przewodów wentylacyjnych

 

Przewody w systemie Climaver mogą być wykonywane na placu budowy przy użyciu znikomej ilości narzędzi.

 

 

Wykonanie Przewodów Prostych

 

Do wykonania prostego przewodu potrzebujemy podstawowego Zestawu Narzędzi Climaver MM oraz Kątownika Climaver MM. Najpierw zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych materiałach instruktażowych rozmierzamy płytę pod odpowiedni przewód i wyznaczamy linie nacięć. Następnie odpowiednim narzędziem wykonujemy nacięcia w płycie (rowki) w miejscach zagięcia (1). Odcięte paski z płyty wyjmujemy z rowków i odkładamy na bok.

Jeżeli wykonujemy przewody wentylacyjne w Systemie Climaver Metal w rowki te wzdłuż linii zagięcia wkładamy profile Perfiver L (2). Tak przygotowaną płytę składamy (3) otrzymując pojedynczą sekcję przewodu (4). Ostatnim krokiem jest wykonanie solidnego i szczelnego wzdłużnego połączenia przewodu poprzez użycie odpowiedniego zszywacza i aluminiowej taśmy klejącej Climaver.

W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego, który oferujemy na płycie CD, oraz do zapoznania się z naszą broszurą przybliżającą szczegóły wykonania z płyt Climaver przewodów prostych i kształtek.

 

 

 

 

 

Narzędzia Climaver MM z uchwytami z plastiku do wykrawania płyt Climaver

 

 

 Narzędzie z kolorem czerwonym. Wykonuje cięcie "zamkowe" do składania ścianek 90o

 

 

 

 

 

Narzędzie z kolorem niebieskim.
Obrabia końcowe brzegi i pozostawia zakładkę dla zamknięcia przewodu.

 

  

 

 

 

Narzędzie koloru czarnego.
Obrabia brzegi niezbędne do połączeń poprzecznych.

 

Wykonywanie kształtek

 

Prawie każda kształtka (kolano, trojak, odsadzka) może być wykonana METODĄ PROSTEJ SEKCJI, to znaczy, że może powstać poprzez łatwe przekształcenie prostego odcinka przewodu. Poniżej pokazano sposób wykonania kształtki tą metodą na przykładzie Systemu Climaver Metal.

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie kolana metodą prostej sekcji

 

Stosowane kąty to: 22,5o i 90o (a). Odpowiednio rozmierzoną i wytrasowaną prostą sekcję przewodu rozcinamy (pod kątem prostym i skośnym) (b). Otrzymane w ten sposób części składamy odpowiednio ze sobą sklejając miejsca styku (c), stosując specjalny klej Climaver. Następnie aluminiową taśmą klejącą Climaver wzmacniamy i uszczelniamy wszystkie zewnętrzne połączenia kształtki (d).

Pokazany powyżej sposób rozcinania kształtek tj. za pomocą pilarki tarczowej zaopatrzonej w pochłaniacz pyłu jest zalecany jedynie dla Systemu Climaver Metal ze względu na profile Perfiver L. Jeżeli profile te nie występują, do rozcinania kształtek używamy narzędzi pochodzących z zestawu (z kolorem białym - kąt prosty; z kolorem żółtym - kąt 22,5o).

 

 

Zewnętrzne powłoki płyt Climaver mają nadrukowaną specjalna siatkę, której linie znacznie ułatwiają rozcinanie przewodów wentylacyjnych pod odpowiednimi kątami.

 

Montaż przewodów wentylacyjnych

 

Poprzeczne łączenia między elementami. Krawędzie "na zakładkę"

Fabrycznie wyprofilowane męskie i żeńskie krawędzie płyt umożliwiają wykonanie solidnych i szczelnych poprzecznych połączeń "na zakładkę" pomiędzy poszczególnymi sekcjami. W przypadku konieczności wykonania krótszej sekcji przewodu niż standardowa, możliwe jest samodzielne wykonanie krawędzi męskiej lub żeńskiej przy użyciu narzędzi z zestawu.

 

 

Wyjątkowe krawędzie płyt Climaver "na zakładkę" pozwalają na łatwe i szybkie zarówno wykonanie przewodów jak i ich montaż. Większa gęstość włókien szklanych w krawędziach płyt podwyższa jakość połączeń. Na powyższym rysunku strzałka pokazuje prawidłowy kierunek przepływu powietrza.

 

Średnie zużycie materiałów pomocniczych


Na 100 m2 płyty CLIMAVER przypada średnio:

  • 5 rolek taśmy aluminiowej,
  • 1 paczka zszywek,
  • 2 butelki kleju

Odległości między podparciami

Wartości obliczono w oparciu o obowiązujące standardy dotyczące przewodów powietrznych niemetalicznych:

 

Maksymalny wewnętrzny

wymiar (mm)

Maksymalna odległość (m)

 

a < 900 2.4
900 < a < 1.500 1.8
a > 1.500 1.2

 

Do podparć stosować należy profili z blachy w kształcie o wymarach 25x50x25 mm.

 

Wzmocnienia Obwodowe


Wysoka sztywność płyt Climaver pozwala na wykonanie długich odcinków przewodów bez wzmocnień. Jednak przy wyższych ciśnieniach i większych przekrojach kanałów konieczne jest zastosowanie wzmocnień.

 

Pozycja wzmocnień przy połączeniach poprzecznych 

NADCIŚNIENIE

 

PODCIŚNIENIE

 

 

 

 

 

 

 
Materiały promocyjne

 zobacz inne     

 
Oprogramowanie projektowe
 
Szkolenia

Termin najbliższego szkolenia - 19-04-2017 szczegoly

Najbliższe szkolenie w zakresie wykonywania przewodów i kształtek w technologii Climaver odbędzie się 19-go kwietnia w siedzibie naszej firmy przy ul. Torowej 3 w Rzeszowie w godzinach od 9:00 do 15:00.

 
Media społecznościowe
 
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS
Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Systemy wentylacyjne - Wentylacja Rzeszów
Kanały z wełny mineralnej szklanej, kratki wentylacyjne, nawiewniki, termostaty, klimatyzacja oraz przewody elastyczne.