Climaver A2 Plus

Climaver A2 Plus

Płyty Climaver A2 Plus przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Zastosowanie

Cechy indywidualne

Parametry techniczne

Certyfikaty i dopuszczenia

Sposób pakowania

Karta katalogowa

Zastosowanie

Płyty Climaver A2 Plus przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz w budynkach przemysłowych, w tym branży spożywczej.


Ze względu na bardzo wysoką odporność na korozję, również na działanie związków chloru, stosowanie płyty Climaver A2 Plus jest szczególnie zalecane w obiektach basenowych.


Ze względu na zbliżone opory przepływu powietrza w stosunku do blachy, w przypadku zamiany blachy na płytę Climaver A2 Plus nie są wymagane obliczenia hydrauliczne.

Cechy indywidualne
Rodzaj materiału Powłoka zewnętrzna Grubość Powłoka wewnętrzna Grubość
Climaver A2 Plus folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego 120 μm folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego 90 μm

 

Rodzaj płyty Climaver A2 Plus
Wymiary płyt     
Grubość 25 mm
Szerokość 1190 mm
Długość 3000 mm
Gęstość 85 kg/m3
Klasa sztywności R5
Reakcja na ogień; Euroklasa ogniowa
niepalna; A2-s1,d0


Parametry techniczne
Rodzaj płyty Climaver A2 Plus
Parametry pracy     
Max. temperatura 120oC
Min. temperatura -30oC
Max. ciśnienie 800 Pa
Max. podciśnienie -800 Pa
Max. prędkość powietrza 20 m/s
Klasa szczelności D
Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej 143 m2*h*Pa/mg
Max. wilgotność 98%

W celu wyznaczenia maksymalnej prędkości przepływu powietrza oraz maksymalnego ciśnienia zostały przeprowadzone testy zgodnie z normą PN EN 13403, gdzie przewody badane były z 2,5 raza większą prędkością oraz poddawane 2,5 raza większym ciśnieniom. W wyniku tych prób badane przewody nie wykazały żadnych śladów odkształceń, pęknięć, rozwarstwień czy erozji.

 

Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver A2 Plus. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

 

Kondensacja pary wodnej

Poniższy wykres umożliwia okreslenie grubości warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbędnej w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej. Zaznaczony czerwoną linią przykład odnosi się do ekstremalnych warunków, jakie mogą panować w pomieszczeniach i do materiału izolacyjnego płyt Climaver. Minimalna grubość izolacji zapobiegająca kondensacji pary wodnej w tych warunkach to 20 mm. 25 mm izolacji płyt Climaver zapewnia uniknięcie kondensacji.


 

Właściwości tłumiące

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,20 0,20 0,20 0,60 0,50 0,40 0,30(MH)
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku D

200 x 200 2,21 2,21 2,21 10,27 7,96 5,82
300 x 400 1,29 1,29 1,29 5,99 4,64 3,40
400 x 500 0,99 0,99 0,99 4,62 3,58 2,62
400 x 700 0,87 0,87 0,87 4,04 3,13 2,29
800 x 1000 0,50 0,50 0,50 2,31 1,79 1,31

 

- pochłanianie dźwięku na 1m przewodu
- współczynnik pochłaniania dźwięku
p - obwód przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m2)
L - długość przewodu (m)

 

*Powyższe dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005

 

Przewodnictwo cieplne

Temperatura  10oC  20oC 40oC  60oC
Przewodnictwo cieplne λ [W/m·K]  0,032  0,033  0,036  0,038

 

Certyfikaty i dopuszczenia

Atest higieniczny PZH HK/B/1053/01/2015

PL

Certyfikat AENOR

PL ES

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

PL ES

Deklaracja właściwości użytkowych

PL ES EN

AENOR ISO 9001

PL ES

AENOR ISO 14001

PL ES

IQNET – ISO 9001

PL EN

IQNET – ISO 14001

PL EN

EUCEB

PL EN

Deklaracja ponownego wykorzystania materiałów

PL ES EN

Deklaracja spójności i miejsca produkcji

PL ES EN

Deklaracja zawartości materiału z odzysku

PL ES EN

Karta charakterystyki

PL ES UK

   

 

Sposób pakowania
Produkt Ilość m2 w kartonie Ilość sztuk w kartonie Waga kartonu Ilość m2 w palecie Ilość kartonów w palecie Waga palety
Climaver A2 Plus 21,42 m2 6 56 kg 299,88 m2 14 814 kg

 

Karta katalogowa

Karta katalogowa

PL

POWRÓT DO LISTY

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS