Projektowanie i testowanie tłumików akustycznych

26-01-2021

 

Przedsiębiorstwo  "BH-RES" MĘDREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA informuje o realizacji projektu pn. Usługa B+R celem opracowania i wykazania poprawności zestawów narzędzi sprzętowych oraz programowych umożliwiających projektowanie i testowanie tłumików akustycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Głównym celem realizacji projektu jest zlecenia oraz przeprowadzenia usługi B+R. Działania prowadzone są celem opracowania podprocesów projektowania i testowania w procesie produkcji tłumików akustycznych wraz z zestawem narzędzi sprzętowych oraz programowych umożliwiających projektowanie i testowanie tłumików akustycznych.

 

 

Wartość projektu: 487 278.03 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 336 736.85 PLN

lista aktualności

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS