Wdrożenie nowoczesnej platformy B2B

13-01-2014

 

 

Projekt: Wdrożenie nowoczesnej platformy B2B usprawniającej przebieg
współpracy firmy BH-Res z partnerami.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

DOTACJE NA INNOWACJE         

Czas realizacji do 01.01.2014r. do 31.07.2015r.

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-18-003/13

 

Projekt polega na implementacji zaawansowanej platformy B2B, mającego na celu usprawnienie, poprzez automatyzacje przepływu informacji, procesów biznesowych zachodzących w wyniku współpracy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi. Platforma będzie wyposażona w szereg modułów i funkcjonalności, z czego do najważniejszych należeć będzie integracja systemu B2B specjalnego rodzaju konektorów z programami do projektowania i rysowania instalacji wentylacyjnych. Oznacza to możliwość wykorzystania produktów z oferty Bh-Res przez partnerów projektujących instalacje już na etapie projektowania, a w dalszej konsekwencji dużo szybszej wymiany informacji na kolejnych etapach współpracy B2B. Podczas poszczególnych procesów biznesowych realizowanych we współpracy z partnerami (ofertowanie, zamawianie, realizacja zamówienia, rozliczanie i reklamacja) zostanie usprawniona komunikacja i zautomatyzowany przepływ informacji, a to z kolei doprowadzi do osiągniecia wzmocnienia współpracy biznesowej i zwiększenia intensyfikacji procesów. Ponadto, zostanie wdrożone narzędzie, tj. aplikacja do optymalizacji infrastruktury klimatyzacyjno-wentylacyjnej, udostępnione jako usługa w formule SaaS.

lista aktualności

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS