Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

29-08-2011

 

nagloweek.JPG

 

 

 

 

 

Dotacje na innowacje

 

 

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

 

 

 

Firma „BH-Res” wdraża Plan Rozwoju Eksportu

 

 

 

 

 

Od lipca br. firma „BH-Res” Mędrek i Wspólnicy Sp. J. realizuje projekt unijny pn. „Realizacja Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój działalności eksportowej firmy BH-Res” w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na runku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt potrwa do 31.12.2012 roku i realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-POIG.06.01.00-18-055/11.

 

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia grona odbiorców, zwiększenia rozpoznawalności marki BH-Res na rynkach zagranicznych dotychczas obsługiwanych oraz nowych, a także zintensyfikowania powiązań z partnerami. Powiększenie udziału eksportu w sprzedaży umożliwi wypracowanie dodatkowego zysku, a ponadto reinwestowanie w dalszy rozwój działalności firmy BH-Res, czego rezultatem będzie wzrost konkurencyjności na rynku wewnętrznym oraz zwiększenie liczby odbiorców.

Jak wynika z założeń projektu, osiągnięcie wyznaczonych celów realizowane będzie poprzez efektywną organizację procesu sprzedaży, oraz skutecznie prowadzoną kampanią promocyjną mającą na celu dotarcie do szerokiego grona potencjalnych odbiorców.

Działania będące przedmiotem projektu prowadzone będą na rynku Rosyjskim, a także Ukraińskim i Białoruskim – gdzie firma BH-Res jest już obecna. Założeniem jest bowiem wzrost udziału eksportu w sprzedaży w wyniku rozpoczęcia działalności na rynek Rosyjski, oraz rozwinięcia prowadzonej sprzedaży na Białorusi i Ukrainie.

Projekt obejmuje działania związane z uczestnictwem Wnioskodawcy w imprezach targowo-wystawienniczych na rynku Rosyjskim, Białoruskim i Ukraińskim. W związku z tym firma BH-Res w 2012 roku  weźmie udział w targach branży instalacyjnej odbywających się w Moskwie, Mińsku oraz Kijowie.

Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu będzie się odbywać przy wykorzystaniu działań związanych z:

-         doradztwem w zakresie finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

-         doradztwem w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,

-         udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych,

-         wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych poprzez zakup baz danych i badania marketingowe.

Planowanym rezultatem projektu będzie zdobycie nowych rynków zbytu, oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych obecnie obsługiwanych.

Zapraszamy do działu Dotacja - informacje szczegółowe o projekcie.

 

 

Strona beneficjenta: www.bh-res.pl

Strona Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia: www.parp.gov.pl
Strona Regionalnej Instytucji Finansującej: 
www.rarr.rzeszow.pl

 

 

 stopka

 

 

lista aktualności

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS