Climaver Star

Climaver Star

Płyty z wełny mineralnej szklanej o wysokiej gęstości do użytku na zewnątrz budynku. W pełni wodoodporny panel, pokryty od zewnątrz wzmocnionym aluminium skutecznie zatrzymującym przenikanie wilgoci oraz odporny na promieniowanie UV.

Zastosowanie

Cechy indywidualne

Parametry techniczne

Certyfikaty i dopuszczenia

Sposób pakowania

Karta katalogowa

Zastosowanie

Płyty z wełny mineralnej szklanej o wysokiej gęstości do użytku na zewnątrz budynku. W pełni wodoodporny panel, pokryty od zewnątrz wzmocnionym aluminum skutecznie zatrzymującym przenikanie wilgoci oraz odporny na promieniowanie UV. Od wewnątrz panel wyłożony jest tkaniną Neto odporną na czyszczenie mechaniczne.

Ze względu na swoje znakomite właściwości termiczne i akustyczne, Climaver STAR jest idealnym rozwiązaniem do instalacji samonośnych kanałów przesyłu powietrza na zewnątrz budynku.

Cechy indywidualne
Rodzaj materiału Powłoka zewnętrzna Grubość Powłoka wewnętrzna Grubość
Climaver Star
folia aluminiowa wzmocniona warstwą tworzywa

folia al. - 100 μm

tworzywo - 500 μm

czarna tkanina z włókna szklanego 160 μm

 

Rodzaj płyty Climaver Star
Wymiary płyt     
Grubość 40 mm
Szerokość 1210 mm
Długość 3000 mm
Gęstość 65 kg/m3
Klasa sztywności R5
Reakcja na ogień; Euroklasa ogniowa
Strona wew.: A2-s1,d0, Strona zew.: B-s1,d0

 

Parametry techniczne
Rodzaj płyty Climaver Star
Parametry pracy     
Max. temperatura 100oC
Min. temperatura -30oC
Max. ciśnienie 800 Pa
Max. podciśnienie -800 Pa
Max. prędkość powietrza 20 m/s
Klasa szczelności D
Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej 150 m2*h*Pa/mg
Max. wilgotność 98%

W celu wyznaczenia maksymalnej prędkości przepływu powietrza oraz maksymalnego ciśnienia zostały przeprowadzone testy zgodnie z normą PN EN 13403, gdzie przewody badane były z 2,5 raza większą prędkością oraz poddawane 2,5 raza większym ciśnieniom. W wyniku tych prób badane przewody nie wykazały żadnych śladów odkształceń, pęknięć, rozwarstwień czy erozji.

 

Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver Star. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

 

Kondensacja pary wodnej

Poniższy wykres umożliwia okreslenie grubości warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbędnej w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej. Zaznaczony czerwoną linią przykład odnosi się do ekstremalnych warunków, jakie mogą panować w pomieszczeniach i do materiału izolacyjnego płyt Climaver. Minimalna grubość izolacji zapobiegająca kondensacji pary wodnej w tych warunkach to 20 mm. 25 mm izolacji płyt Climaver zapewnia uniknięcie kondensacji.

 

Właściwości tłumiące

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00 0,90
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku A

200 x 200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00
300 x 400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25
400 x 500 2,62 5,74 7,53 7,53 8,15 9,45
400 x 700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25
800 x 1000 1,31 2,87 3,76 3,76 4,08 4,73

 

- pochłanianie dźwięku na 1m przewodu
- współczynnik pochłaniania dźwięku
p - obwód przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m2)
L - długość przewodu (m)

*Powyższe dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005

 

Przewodnictwo cieplne  

Temperatura  10oC  20oC 40oC  60oC
Przewodnictwo cieplne λ [W/m·K]  0,032  0,033  0,036  0,039

 

Certyfikaty i dopuszczenia

Atest higieniczny PZH

PL

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

PL ES

Deklaracja właściwości użytkowych

PL ES EN

AENOR ISO 9001

PL ES

AENOR ISO 14001

PL ES

IQNET – ISO 9001

PL EN

IQNET – ISO 14001

PL EN

EUCEB

PL EN

Deklaracja ponownego wykorzystania materiałów

PL ES EN

Deklaracja spójności i miejsca produkcji

PL ES EN

Deklaracja zawartości materiału z odzysku

PL ES EN

 

Karta charakterystyki

PL ES UK

 

Sposób pakowania
Produkt Ilość m2 w kartonie Ilość sztuk w kartonie Waga kartonu Ilość m2 w palecie Ilość kartonów w palecie Waga palety
Climaver Star - - - 65,34 m2 - -

Karta katalogowa

Karta katalogowa

PL

POWRÓT DO LISTY

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS