NOWA TECHNOLOGIA – NOWE MOŻLIWOŚCI

25, 40 oraz 50 mm

 

A2 BLACK

Różne grubości dla różnych zastosowań!

 

Płyty CLIMAVER przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach użyteczności publicznej, w tym obiektach szpitalnych oraz budynkach przemysłowych, w tym branży spożywczej.

 

Statystycznie 50% całkowitego zużycia energii w budynkach mieszkalnych stanowi ogrzewanie i chłodzenie. Kluczowym elementem w celu spełnienia wymogów europejskich w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska jest efektywność energetyczna klimatyzacji. CLIMAVER APTA został stworzony w odpowiedzi na powyższe wymagania dotyczące efektywności energetycznej klimatyzacji.

 

Przewodność cieplna A 0,032 W/(m*k) związana z grubością 40 mm zapewnia odporność termiczną ponad 1,5 razy większą niż wymagają tego przepisy i jest najwyższa na runku pośród tego typu produktów. Jej funkcję pozwalają na około 30% mniejsze straty energii ciepła wzdłuż kanału w odniesieniu do rozprzestrzeniania się ciepła w budynkach.

 

 

Płyty CLIMAVER APTA zapewniają największy współczynnik pochłaniania dźwięku na rynku (Sabine a), osiągając wartość 0,9. Ponadto płyty wykonane w technologii Climaver osiągają wysokie wartości pochłaniania dźwięku dla niskich częstotliwości, dzięki czemu CLIMAVER APTA jest najlepszym rozwiązaniem dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach akustycznych.

OPIS:

Samonośne kanały wykonane z płyt z wełny szklanej, zostały zaprojektowane, aby spełnić bardzo wysokie wymagania dotyczące izolacji cieplnej i pochłaniania dźwięku, oprócz bardzo dobrych parametrów akustycznych kanały są odporne na czyszczenie.

Wymiary (m)

Grubość (mm)

m2/karton

m2/paleta

m2/ciężarówka

Długość (m)

Szerokość(m)

3,00

1,21

40*

18,15

199,70

1,597

*- dostępny również 50mm.

DANE TECHNICZNE ZGODNE Z NORMAMI:

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie dane techniczne zgodne z normami:

EN 13403, EN13501-1, EN ISO 354, EN 12086, UN 12237 i RITE

Dane

 

Stosunek jakości

Wartość przewodności cieplnej (100C)

 

0,032 W/m-K

Klasa reakcji na ogień

 

A2, s1 - d0

Przepuszczalność pary wodnej

 

100 m2 h Pa/mg na zewnątrz

Szczelność

 

Klasa D

Wytrzymałość na ściskanie

 

800 Pa

Współczynnik pochłaniania dźwięku

40 mm

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 KHZ

2 KHz

4 KHz

 

0,4

0,65

0,75

0,9

0,9

1.0

50 mm*

125 HZ

250 Hz

500 Hz

1 KHz

2 KHz

4 KHz

 

0,4

0,7

0,8

0.90

0,9

0,9

WYSOKA ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Płyty CLIMAVER dzięki nowej grubości i jakości  zapewniają wysoką odporność termiczną rzędu 1,25 (m2*K)/W, co stanowi wzrost o ponad 65% w stosunku do minimum wymaganego przez RITE.

Opór cieplny materiału R określona została przez R= d/λ.

 

Wymagania RITE

CLIMAVER A2 BLACK 40

Grubość d (mm)

30

40

Przewodność cieplna *λ (W/(m K))

0,04

0,032

Opór cieplny * R (m2K)/W

0,75

1,25

* Własności obejmują 100C

 

 

30% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Wysoki opór cieplny osiągnięty przez CLIMAVER APTA przyczynia się do możliwości oszczędności energii. Ilość traconej energii cieplnej przez kanał klimatyzacyjny jest zmniejszona o 30% w odniesieniu do wymagań RITE.

Weź pod uwagę 3 mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcję o promieniowanie.

Własności

Jednostka

Wymagania RITE 30

Inne płyty z wełny szklanej

CLIMAVER

CLIMAVER A2 BLACK 40

Przewoność

W/(m • K)

0,040

0,033

0,032

0,032

Grubość (d)

mm

30

25

25

40

Strumień ciepła

W

557

549

538

392

Straty energii w ciągu 12 h

kWh

6,68

6,59

6,46

4,70

Odniesienie do wymagań RITE

%

0

1

3

30

 

 

 

 

SZCZELNOŚĆ

CLIMAVER APTA gwarantuje najlepszą klasę szczelności: Klasa D(według normy RITE).

Klasyfikacja szczelności i wskaźnik nieszelności.

Klasa szczelności przewodów

Wskaźnik nieszczelności (fmax)
L/s*m2

A

0,027 X PS 0,65

B

0,009 X PS 0,66

C

0,003 X PS 0,67

D

0,001 X PS 0,68

Wartości przecieku powietrza

Straty energii reprezentowane przez wyciek powietrza

 

Klasa szczelności

Autoryzowana szczelność

% nieszczelności

Strata energetyczna (12h)

Oszczędność w porównaniu do RITE

-

L/(s • m2)

%

kWh

%

B

0,37

5%

10

0

D

0,04

0,50%

1

90

 

WYSOKIE PARAMETRY AKUSTYCZNE:  Leprze tłumienie hałasu.

 

Na całym świecie komfort akustyczny jest coraz bardziej ceniony. Istnieją rozwiązania w celu zapewniania odpowiedniego komfortu akustycznego oraz minimalne wymagania Kodeksu Techniki Budowlanej (CTE) i RITE.

RITE: „Systemy grzewcze powinny być zaprojektowane tak, aby dla użytkowników budynków uzyskać odpowiednią jakość cieplną wewnątrz pomieszczenia, nie powodując utraty jakości akustycznej.”(Art. 8.2)

„Systemy ogrzewania budynków powinny spełniać wymogi dokumentu DBHR – Ochrona przed hałasem w budynkach technicznych.” (IT 1.1.4.4)

CTE – DBHR – Ochrona przed hałasem:

„Przewody klimatyzacyjne powinny byś instalowane z wymaganymi materiałami dźwiękochłonnymi, a szczególnie tłumikami.

Wyższe pochłanianie dźwięku: αw=0,9

Absorbcja dźwięku jest to cecha materiału odpowiadająca za jego zdolność do pochłaniania energii dźwięku i ograniczenia pogłosu(echa).

Jest ona określona przez współczynnik pochłaniania dźwięku Sabine αs uzyskanej przez pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej zgodnie z normą EN ISO 354 dla każdej częstotliwości.

CLIMAVER APTA oferuje najlepszy współczynnik pochłaniania dźwięku na światowym rynku αw=0,9 , który zapewnia optymalne tłumienie dźwięku w pomieszczeniach wentylowanych.

Częstotliwość

125 Hz

250 Hz

500 Hz

IKHz

2 KHz

4 KHz

Współczynnik tłumienia dźwięku (ap)

40 mm

0,40

0,65

0,75

0,90

0,90

1,00

50 mm*

0,40

0,70

0,80

0,90

0,90

0,90

Centrum badania akustycznego: CTA 156/10/REV i CTA 049/11/REV

 

CLIMAVER APTA: posiada wszystkie korzyści wynikające z zakresu CLIMAVER:

·         Klasa Niepalności: Euroclass A2-s1,d0.

CLIMAVER APTA jest dostępny w Klasie A2, Euroklasa A2-s1,d0.

Jest to optymalna odporność przewodów samonośnych na ogień.

·         Odporność na ciśnienie,

Zakres CLIMAVER sięga do 2000Pa, gwarantuje odporność na ciśnienie do wartości 800 Pa przy pracy bez przerwy, zostało to ujęte w normie UNE-EN 13403

 

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

W chwili obecnej nie ma ustalonej daty kolejnego szkolenia.


Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć tutaj.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS