Rodzaj płyty Climaver A2 Black Climaver A2 Plus Climaver B Black Climaver B Plus Climaver Deco
Wymiary płyt     
 grubość 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
 szerokość 1190 mm 1190 mm 1190 mm 1190 mm 1190 mm
 długość 3000 mm 3000 mm 2900 mm 3000 mm 3000 mm
 gęstość  85 kg/m3  85 kg/m3  70 kg/m3  72 kg/m3 85 kg/m3

Reakcja na ogień potwierdzona atestami ITB

 niepalna  niepalna niezapalna i nieroz-przestrze-niająca ognia  niezapalna i nieroz-przestrze-niająca ognia niepalna A2-s1,d0
Parametry pracy     
max. temperatura 120oC  120oC  100oC  100oC 120oC
min. temperatura  -30oC  -30oC  -30oC  -30oC -30oC
max. ciśnienie  800 Pa  800 Pa  500 Pa  800 Pa  800 Pa
max. podciśnienie  -800 Pa   -800 Pa   -500 Pa   -800 Pa  -800 Pa
prędkość powietrza  20 m/s  20 m/s  12 m/s  20 m/s  20 m/s
Absorpcja pary wodnej  < 5% masy  < 5% masy  < 5% masy  < 5% masy < 5% masy
Przenikalność pary wodnej dla powłoki zewnętrznej

140 m2*

*h*Pa/mg

140 m2*

*h*Pa/mg

 140 m2*

*h*Pa/mg

140 m2*

*h*Pa/mg

140 m2*

*h*Pa/mg

Max. wilgotność 98% 98% 98% 98% 98%

 

W celu wyznaczenia maksymalnej prędkości przepływu powietrza oraz maksymalnego ciśnienia zostały przeprowadzone testy zgodnie z normą PN EN 13403, gdzie przewody badane były z 2,5 raza większą prędkością oraz poddawane 2,5 raza większym ciśnieniom. W wyniku tych prób badane przewody nie wykazały żadnych śladów odkształceń, pęknięć, rozwarstwień czy erozji.
 

Przewodnictwo cieplne dla wszystkich rodzajów płyt:

 

Temperatura  0oC  10oC  24oC  50oC
Przewodnictwo cieplne [W/moC]  0,030  0,032  0,034  0,036

 

Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver A2 Black i Climaver Deco. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

Pliki do pobrania

wykr_bl_dec_3.pdf

 

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver A2 Plus i Climaver B Plus. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm. 

Pliki do pobrania

wykr_scm_1.pdf


Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver B Black. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

 

 

gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.

Pliki do pobrania

wykr_pc.pdf

Kondensacja pary wodnej

Poniższy wykres umożliwia okreslenie grubości warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbędnej w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej.
Zaznaczony czerwoną linią przykład odnosi się do ekstremalnych warunków, jakie mogą panować w pomieszczeniach i do materiału izolacyjnego płyt Climaver.

Minimalna grubość izolacji zapobiegająca kondensacji pary wodnej w tych warunkach to 20 mm. 25 mm izolacji płyt Climaver zapewnia uniknięcie kondensacji.

Pliki do pobrania

climaver_wykres_kondensacji.pdf

Właściwości Tłumiące

Właściwości tłumiące płyt Climaver A2 Black 25mm i Climaver Deco

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,95 0,85
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku B

200 x 200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 19,54
300 x 400 2,82 5,99 8,19 9,76 10,57 11,40
400 x 500 2,17 4,62 6,32 7,53 8,15 8,80
400 x 700 1,90 4,04 5,51 6,57 7,12 7,68
800 x 1000 1,09 2,31 3,16 3,76 4,08 4,40

 

Właściwości tłumiące płyt Climaver A2 Black 40 mm

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,40 0,65 0,75 0,90 0,90 1,00 0,85
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku B

200 x 200 5,82 11,49 14,04 18,12 18,12 21,00
300 x 400 3,40 6,70 8,19 10,57 10,57 12,25
400 x 500 2,62 5,17 6,32 8,15 8,15 9,45
400 x 700 2,29 4,51 5,51 7,12 7,12 8,25
800 x 1000 1,31 2,59 3,16 4,08 4,08 4,73

 

Właściwości tłumiące płyt Climaver B Black

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αw

Współczynnik tłumienia * 0,23 0,40 0,65 0,93 0,94 0,97 0,70(H)
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)
200 x 200 2,68 5,82 11,49 18,97 19,26 20,12 Klasa pochłaniania dźwięku C
300 x 400 1,57 3,40 6,70 11,07 11,23 11,74
400 x 500 1,21 2,62 5,17 8,54 8,67 9,06
400 x 700 1,05 2,29 4,51 7,45 7,57 7,91
800 x 1000 0,60 1,31 2,59 4,27 4,33 4,53

 

Właściwości tłumiące płyt Climaver A2 Plus i Climaver B Plus

Częstotliwość pasma (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw
Współczynnik tłumienia * 0,20 0,15 0,25 0,65 0,65 0,70 0,35(M,H)
Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)

Klasa pochłaniania

dźwięku D

200 x 200 2,21 1,47 3,02 11,49 11,49 12,75
300 x 400 1,29 0,86 1,76 6,70 6,70 7,43
400 x 500 0,99 0,66 1,36 5,17 5,17 5,74
400 x 700 0,87 0,58 1,18 4,51 4,51 5,01
800 x 1000 0,50 0,33 0,68 2,59 2,59 2,87

 

- pochłanianie dźwięku na 1m przewodu
- współczynnik pochłaniania dźwięku
p - obwód przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m2)
L - długość przewodu (m

 

* Powyższe dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005

Pliki do pobrania

wlasciwosci_tlumiace.pdf

Materiały pomocnicze

Produkt Grubość Długość Szerokość
Profil Perfiver L    1,155 m  
Profil Perfiver H    2 m  
Taśma aluminiowa Climaver  50 um  50 m  63 mm
Taśma aluminiowa Climaver Termo 30 um + zbrojenie 106 m 76 mm
Taśma Climaver Deco 180 um 50 m 63 mm
Klej Climaver butelka = 1 litr
Zszywki Stanley STCR 5019 paczka = 5000 sztuk

 

Materiały pomocnicze

Produkt Ilość w kartonie Ilość sztuk w kartonie Waga kartonu
Climaver A2 Black 21,42 m2 6 60 kg
Climaver A2 Plus 21,42 m2 6 60 kg
Climaver B Black 24,16 m2 7 52 kg
Climaver B Plus 24,99 m2 7 59 kg
Climaver Deco 24,99 m2 7 62 kg
Profil Perfiver L 92,4 m 80 profili 14,60 kg
Profil Perfiver H 40 m 20 profili 10,60 kg
Taśma aluminiowa Climaver 600 m 12 rolek 8,80 kg
Taśma aluminiowa  Termo 1692 m 16 rolek 16,60 kg
Taśma Climaver Deco 660 m 12 rolek 18 kg
Klej Climaver 12 litrów 12 butelek 13 kg
Zszywki Stanley STCR 5019 100,000 sztuk 20 paczek 18 kg

 

Materiały promocyjne

 Więcej     

Oprogramowanie projektowe

 Więcej     

Szkolenia

Termin szkolenia - 28-05-2018

Najbliższe szkolenie w zakresie wykonywania przewodów i kształtek w technologii Climaver odbędzie się 28.05.2018 r. w siedzibie naszej firmy przy ul. Torowej 3 w Rzeszowie w godzinach od 8:30 do 15:00.

Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13
Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS